Uniunea Internaţională a Oamenilor de Creaţie, Reprezentanţa pentru România


La 10 martie 2018, în cadrul unei cavalcade 

de evenimente
literar-culturale care s-au desfăşurat 

la Casa de Cultură a Studenţilor, din Bucureşti, 
organizate de poetul şi editorul Romeo Tarhon, şi care au durat 
de la ora 11.00 până la ora 16.00
fără nici un minut de pauză, – 

Uniunea Internaţională a Oamenilor de Creaţie, 
prin poeta Renata Verejanu, preşedinte-fondator, 
a înmânat legitimaţiile noilor membri ai Uniunii, 
a oferit Premiile Uniunii pentru autorii 
care nu au avut posibilitate să vină la Chişinău, 
la Gala Premiilor Uniunii, 
 astfel fiind lansată Reprezentanţa pentru România 
a Uniunii Internaţionale a Oamenilor de Creaţie. 
Preşedintele Reprezentanţei pentru România 
 a fost delegat poetul Romeo Tarhon,
unul dintre primii membri din România ai UIOC.
i

Expoziţie-Eveniment: Poetul dintre milenii, la BNM
În zilele 20 -26 octombrie 2017, Biblioteca Naţională a Moldovei  a găzduit  Expoziţia-Eveniment „POETUL DINTRE MILENII” –  un eveniment extraordinar cu o expoziţie foarte frumoasă, originală şi un spectacol de zile mari la deschiderea evenimentului dedicat Aniversării de 70 de ani ai poetei Renata VEREJANU.

Proiectul  (idea aparţine Academiei Europene a Societăţii Civile) a fost implementat cu mare succes de către Biblioteca Naţională a Moldovei în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetărilor al Republicii Moldova.

Felicitări organizatorilor, participanţilor şi protagonistei Expoziţiei-Eveniment. E unul din cele mai interesante eveniente culturale şi educaţionale ale anului 2017. Toţi participanţii şi spectatorii au cântat de mai multe ori „LA MULŢI ANI”, s-a cântat foarte frumos, s-a dansat şi s-a recitat o poezie genială.

FAN CLUB

Ecouri de la Bucureşti

Despre poeta Renata Verejanu
în „Anul Renata Verejanu”

La propunerea Academiei Europene a Societății Civile din Basarabia Românească, Centrul Academic Eminescu a inaugurat în 16 Ianuarie 2017 ineditul și generosul proiect literar, cultural, artistic și patriotic „Anul Renata Verejanu”, anunțat de către Elena Dabija, reputata Doamnă Director al Centrului Eminescu, în cadrul evenimentului dedicat lansării primului roman al trilogiei „Geniul invizibil”, reprezentând a cincizecea carte a inegalabilei scriitoare basarabene Renata Verejanu, despre care, distinsa amfitrioană, a postulat:„Creând permanent evenimente de o rară frumusețe, poeta s-a creat pe sine, a demonstrat că e o personalitate cu caracter, cu demnitate, cu dragoste față de neam și țară”.
Fiind o scriitoare incomodă regimului totalitar, aflată în consemnul aparatului represiv proletcultist, a reușit să publice, după cartea de debut reţinută până-n 1979, următoarele cinci manuscrise văzând lumina tiparului abia 1989, în timp ce autoarea publica intens nu doar în limba română, ci și în engleză și rusă, debordând de forță creatoare și inspirație mai ales după 2007. După ce s-a implicat activ în manifestările de renaștere a conștiinței naționale sub egida Cenaclului „Grai Matern” şi a contribuit la înveşnicirea unor evenimente ca „Limba Noastră Română”, din 2014 își internaționalizează notorietatea fiind protagonista proiectului transfrontalier Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu, un proiect de larg răsunet în continuarea sărbători limbii şi o fină punte de trecere către Congresul Mondial al Eminescologilor al academicianului Mihai Cimpoi. Doar și publicând cele trei antologii de mare întindere și valoare – Ofranda omeniei, Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare și Poetul Dintre Milenii – și organizând an de an festivalul internațional căruia i-a consacrat propriul nume de excelență, Renata Verejanu este percepută drept cea mai performantă personalitate contemporană din spațiul basarabean și un ambasador inegalabil al românismului cultural în lume.
Notorietatea și recunoașterea unanimă a personalității Renatei Verejanu, în calitatea de poet, prozator, eseist, scenarist, romancier, regizor, jurnalist, moderator de emisiuni, organizator de festivaluri și concursuri și, nu în ultimul rând, de expert și militant civic, o plasează pe prolifica scriitoare și gânditoare în areopagul valorilor autentice românești și universale de la sfârșitul mileniului doi și începutul mileniului trei, prin activitatea publicistică de mare valoare, descrisă plastic și sintetic drept o „ploaie de cărți”, de către acad. Mihai Cimpoi, autorul unui sugestiv și expresiv portret scriitoricesc și civic al Renatei Verejanu, „poetă atât de angajată în luptele noastre politice, culturale, dar și în luptele sufletești” și care „nu poate să accepte condiția de învinsă”, remarcând „spiritul justițiar al poetei”, dar și„meritul deosebit de a cultiva formula poeziei de inspirație socială și națională…”


Continuă lectura

Anul Renata Verejanu

„Ofranda omeniei”

„Ofranda omeniei” – astfel îi zic poetei criticii literari care îi cunosc opera, şi nu doar pentru că unul dintre volumele cele mai talentate din poezia de la sfârşitul secolului XX poartă acest nume, ci şi pentru harul Renatei Verejanu de a schimba mentalități, de a avea o mare influență asupra maselor largi de oameni. Se spune că numai sufletele mari ştiu câtă glorie este în a fi bun. Renata Verejanu este un Om de omenie, Om de aleasă cultură.

Continuă lectura

Relief stelar, antologie bilingvă

Renata Verejanu

Pe cât de groaznică a fost atitudinea regimului totalitar și a lingăilor acelui regim față de Poetul Renata Verejanu, pe atât de frumos Dumnezeu o ocrotea și-i oferea cele mai frumoase evenimente, fiind mereu prima în toate: de la Cenaclul ”Grai Matern” și până la Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu.
După a perioadă de 17 ani de intimidare, când nu a editat nici o carte, poeta Renata Verejanu vine cu ”o ploaie de cărți” (M.Cimpoi) peste 50 de titluri de cărți de poezii, proză, opinii, portrete, pledoarii, maxime și cugetări, interviuri… în limba română, rusă și engleză, și atât de simplu și firesc își ocupă locul în ierarhia literară, loc pe care-l merita nu din 2009, ci din 1980 când a adus la editură (unică, a statului) cinci manuscrise de poezii și cinci de proză, cele de poezie fiind editate abia în 1989 în antologia de autor Ofranda omeniei, cu grafie chirilică.

Conferința științifică ”Poeta Renata Verejanu promotoarea valorilor naționale în cultura și procesul educațional al tinerii generații”, desfășurată de Institutul de Filologie al AȘM (în sediul Academiei de Științe al Moldovei), eveniment de mare succes, or, pe materialele Conferinței a fost editat volumul ”Geniul invizibil al poeziei din Basarabia” (2012, 204 pagini). O adevărată surpriză e și cea mai originală Biobibliografie ”Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu” editată de Biblioteca metropolitană B.P.Hașdeu, – evenimente ce încununează o tragică și frumoasă etapă din cariera literară a poetei. În același timp volumul antologic Ofranda omeniei trece cu demnitate frontiera Republicii Moldova, și este editat în haina sa firească la ed.TipoMoldova, Iași, în colecția Opera omnia.

Cea de-a doua etapă din cariera literară începe odată cu lansarea de către Academia Europeană a Societății Civile, în colaborare cu Institutul de Filologie al AȘM și Asociația Națională a Oamenilor de Creație din Moldova a Festivalului Internațional de Poezie – Renata Verejanu, care din 2014 se desfășoară în fiecare an în perioada 1 martie – 1 septembrie. Iar Spectacolul de Gală și Decernarea Premiilor de la 1 septembrie e o frumoasă continuitate a sărbătorii ”Limba Noastră Română”, pentru care poeta a fost în echipa de șoc a renașterii naționale, pe linia întâi cu Cenaclul ”Grai Matern”. Interesant e că încheie șirul de evenimente Congresul Mondial al Eminescologilor, proiect al acad.Mihai Cimpoi.

În ziua a doua a Festivalului Internațional de Poezie… în fiecare an se desfășoară câte un simpozion dedicat creației poetei Renata Verejanu:
2014 – Simpozion-ul ”Renata Verejanu – poet de anvergură europeană”,
2915 – Simpozion-ul ”Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu”,
2016 – Simpozion-ul ”Renata Verejanu – Poetul Dintre Milenii”.
Promovarea personalităților chișinăunene, întâlnirile cu sălile arhipline de la licee, universități, biblioteci publice, case de cultură sau etapele locale, raionale, municipale la care este invitată protagonista Festivalului unic în spațiul românesc, – toate sunt adevărate sărbători ale Poeziei și Limbii Române.

Prima autoare care se poate mândri cu trei antologii superbe: Ofranda omeniei, Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare, Poetul Dintre Milenii (600 pagini format A4), cu un festival internațional de poezie care-i poartă numele, unic în tot spațiul românesc prin etapele sale locale, raionale, municipale etc., cu conferințe științifice și simpozioane unde se discută opera poetei, și în fine, cu primele 6 volume de OPERE ALESE (din cele 33 volume preconizate spre editare).

Din „Relief stelar” de Maria Tonu, Canada

FAN CLUB

renata-verejanu

relief-stelar

100_9144

Renata Verejanu

FAN CLUB

Personalitățile neamului

Renata Verejanu, Ion Druță

Personalitățile se observă de departe…

Ce privire genială are Ion Druță,
care la început de septembrie va avea 88 de ani…
De ce ar fi atât de timidă mare luptătoare,
poeta Renata Verejanu…

P.S.Posibil Ion Druță își amintește
cum acum 40 de ani a cunoscut-o pe Renata Verejanu,
zicând: ”Un mare poet, dar neprețuit acasă”.

FAN CLUB

Geniul creator și un stat pe nume Moldova

Renata Verejanu

Renata Verejanu

Renata Verejanu

Renata Verejanu

Renata Verejanu

Anul 2015…
Lupta continuă…
Grupările mafiote ajunse la putere fură ultimele miliarde de euro de la popotul pătimit…
Poeta Renata Verejanu e pe baricade – vorbește în fața celor 50 de mii de compatrioți…
E unica dintre scriitori… majoritatea aciuați pe lângă partidele de la putere…
Omul de cultură Renata Verejanu cu fiul și o mână de voluntari implementează proiectele sale inedite, devenite tradiții – totul pe muncă de voluntariat…
Dar nu mai lasă Poetul în umbra liderului Societății Civile…
E un tot întreg…
După toate evenimentele grandioase încheie anul cu
Balul Micului Prinț și LECȚIILE DESCHISE: EU AM DREPTUL…
LA MULȚI ANI, DISTINSĂ DOAMNĂ…
VĂ ADMIRĂM, ȘI MULȚUMIM DOMNULUI
CĂ TRĂIM ÎN VEACUL RENATEI VEREJANU…

 

Din Spectacolul de 3 ore, câteva secvenţe priviţi la TV Moldova 1 

FAN CLUB

Spectacolul de Gală și Decernarea Premiilor

Academia Europeană a Societăţii Civile,
Institutul de Filo9logie al AȘM,
Asociația Națională a Oamenilor de Creație din Moldova,
vă invită la Spectacolul de Gală şi Decernarea Premiilor,
ediţiei a II a Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu.


I. 1 SEPTEMBRIE 20151.   Lansarea ANTOLOGIEI, ediţiei a II, 16.30-17.00, (Biblioteca ”Onisifor Ghibu”)
2. Spectacolul de Gală şi Decernarea Premiilor învingătorilor 
    ediţiei a II a Festivalului, ora 14.00-16.30, (Biblioteca ”Onisifor Ghibu”)
3. În cadrul Festivalului – încă o sărbătoare de Poezie şi Muzică –
    la aer liber, – cea de-a 300 şedinţă a Cenaclului „Grai Matern”,
    fondat (1988) şi condus de poeta Renata Verejanu, 17.00-19.00
    (Aleea Clasicilor, la Foișorul lui Eminescu)
4. Continuă Lansarea ANTOLOGIEI, ediţiei a II, la aer liber,
    recită învingătorii… (Aleea Clasicilor, la Foișorul lui Eminescu)

II. 2 SEPTEMBRIE 2015
1. SIMPOZION-UL: „Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu”

    9.20-11.00 la Universitatea de Stat din Tiraspol.
2. Lansare de carte a Membrilor Juriului Internaţional şi     
      a învingătorilor Festivalului Internaţional de Poezie – 
      în cadrul Salonului Internaţional de Carte,
      12.00-13.00 (Biblioteca Națională a Moldovei, sala  ”Alexei Rău”).
3. Vizionarea muzeelor din capitala moldavă… 
    14.00-18.00
III. 3 SEPTEMBRIE 2015
În ospeţie la Congresul Mondial al Eminescologilor (AŞM)
10.00-12.00
Etapa municipală, Chişinău, ediţia a II a Festivalului Internaţional de Poezie

 

 

 

 

 

 

 

 

De Ziua Tricolorului, la Biblioteca B.P.Haşdeu, o frumoasă sărbătoare a Poeziei, la etapa municipală, ediţia a II a Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu. 27 aprilie 2015. 

 Un material mai amplu – în blogul oficial al Festivalului.

FAN CLUB

 

Poeta Renata Verejanu a adus Ziua Unirii în Piaţa Marii Adunări Naţionale

PENTRU ISTORIE

Poeta Renata Verejanu, preşedinte-fondator al

Cenaclului „Grai Matern”, 
la acel timp şi preşedinte al Asociaţiei

„Pro Basarabia şi Bucovina”, – 
a organizat în Moldova primul eveniment grandios

dedicat Zilei Unirii, 
la 24 martie 1991, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, 
unde pentru Prima dată s-a dansat HORA UNIRII… 
Au participat mii de persoane din diferite localităţi

ale Moldovei şi Romîniei. 
Şi o delegaţie impresionantă de

jurnalişti şi poeţi de la Bucureşti.


Căutaţi cartea 

„În lumea Renatei Verejanu. Societatea Civilă”.

 

FAN CLUB

 

Festivalul Internaţional de Poezie, 2014

Tricolor

festival poezie 666

Festivalul Internaţional de Poezie…
a intrat în cea de-a doua etapă…
Un frumos şi important Juriu Internaţional vă descoperă,
citind poeziile şi eseurile participanţilor la prima ediţie…
Acest festival de poezie, unic în felul său,
cu nemaipomenitele etape locale, municipale, raionale…
e deja un for cultural foarte necesar…

Participant,
Fan-Club

Renata Verejanu la Salonul Internațional de Carte, BNRM, 2013

Metafora nemuririi, Renata Verejanu

Renata Verejanu

Provocați-mă, Renata Verejanu

Pledoariiloe Renatei Verejanu
Mihai Cimpoi, Dan Verejanu

Ziarul Copii Europei

Renata Verejanu a venit la Salonul Internațional de Carte, de la Biblioteca Națională a Moldovei, ediția din 2013, și cu cărțile sale de poeme, și pledoariile, și despre Cenaclul Grai Matern, și cu cărțile altora despre alții, și cu câteva antologii alcătuite de Dan Verejanu, și cu un număr special al Ziarului ”Copiii Europei”…

Și instituțiile statale cu milioanele noastre cum nu-i duce capul sa facă și ele ceva bun și frumos…

Martor ocular
Fan Club ”Renata Verejanu”

În cea de-a doua săptămână a lui aprilie

REnata Verejanu, Centrul Eminescu Renata Verejanu Renata Verejanu

În săptămâna când politicienii se hăcuiau unii pe alții…
Cenaclul Grai Matern a acceptat invitația dnei Elena Dabija
pentru o întâlnire cu cititorii
la Centrul Academic Internațional Eminescu…
Și aici sala e arhiplină…
Pot să constat că perioada octombrie 2012 – aprilie 2013
a fost timpul întâlnirilor sălilor arhipline
a poetei Renata Verejanu cu cititori…

Fan-Club ”Renata Verejanu”

Poeme trecute prin timp

Cerul din seringă

Îmi arde fiinţa, şi rugu-i se vede
Când zorii se-ating de pridvor.
Nu iarba, tăcerea e verde
Îmbolnăvită de dor.

Îmi scapără clipa prin creierul plin
De nenumărate drumuri gânditoare,
N-am iubit în New York, nici în Beijing –
Deşi am trecut şi aceste hotare.
Vreau să cutreier planeta mea, mică:
Flacără sunt blîndă, cinstea nu frig,
Gânduri prea multe spre cer mă ridică,
Ploi torențiale, cu glas omenesc eu vă strig:

Îmi arde fiinţa! Cerul se zbate în seringă,
Mi-l introduce în musculatură mediul-profesor.
Un alt cer se roteşte în juru-mi ca o verigă:
Unul mă salvează, şi altul mă ajută să mor.

Din poemele care au răsunat la Balul Micului Prinţ

Oftat închis în auz

Mi-am turnat vorbele în palme, poftiţi:
Voi, patru anotimpuri flămânde de mine,
Serviţi.

Istovită de anii mei, nu încap în nici o oglindă
A celor patru zări; ca focul în lemne
Surâd blândă.

Oftatul, din suflet eliberat, s-a închis în auz,
Nu-l goneşte nici o rugăciune, nici o sudalmă –
Preludiu confuz.

M-am răspândit ca un zbor neterminat
Din casă în casă, din palmă în palmă –

M-am înălţat
În numele de Mamă.

P.S. La Palatul Naţional, în faţa a 2000 de spectatori, şi apoi a zeci de mii de telespectatori, Mariana Bahnaru a recitat foarte frumos din poemele Renatei Verejanu… Lumea continuă să telefoneze, încântată de poemele geniale…

Cenaclul Grai Matern revine la Biblioteca Transilvania

Azi, când basarabenii sărbătoresc sfintele sărbători Arhanghelii Mihail şi Gavriil,
Cenaclul Grai Matern a revenit la Biblioteca Transilvania
cu Întîlniri de Elită
lunare, permanente…

În poze: o parte dintre membrii Cenaclului Grai Matern:
poeţi, actori, şefi de catedră, bliotecari, psilologi, profesori,
doctoranzi, studenţi şi chiar pensionari…

la mormântul lui Irina Stavschi

Sâmbăta merg la Cimitirul de pe Doina,
unde e înmormântată nana și tatăl lui Dan,
duminică merg la Cimitirul Central
și luni merg la baștină, la Verejeni,
unde își duc somnul de veci
strămoșii, buneii, mama și tata, doi frați ca niște brazi, sora, cumnata, verișori…

Dar azi la mormântul poetei Irina Stavschi
m-am reținut mai mult,
am frânt crengile de liliac
care-i acopereau fața
și m-am gândit la destinul poetului –
poet bun, dar dacă a ieșit din sală,
și a refuzat să fie primită în rândurile PCUS,
i s-au lipit etichete și…
Se editau și se slăveau cei care erau membri PCUS…

Le va pune oare timpul pe toate la locul lor…

1 februarie 2012, Biblioteca B.P.Haşdeu

Miercuri, 1 februarie 2012, ora 12.00,
grăbeşte-te să te întâlneşti cu poetul tău îndrăgit…
Acest timp al iubirii – cartea cu poeme de dragoste,
Eu am dreptul – drepturile copilului în versuri,
În lumea Renatei Verejanu – Maxime şi cugetări,
În lumea Renatei Verejanu – Interviuri,
Drum spre adevăr,
Oameni dragi,
La o margine de ieri…
sau alte cărţi pe care le cauţi prin librării
dar nu le vei găsi –
le poţi găsi la această întâlnire
de la Biblioteca B.P.Haşdeu.
Pledoariile Renatei Verejanu e cartea în curs de pregătire
dar câteva pledoarii le vei auzi pe viu…

Cenaclul „Grai Matern”

Renata Verejanu – Om Emerit al Republicii Moldova

La inceput de saptamana,
poeta Renata Verejanu a primit distinctia
„Om Emerit al Republicii Moldova”
despre care s-a anuntat la 31 mai 2010,
la Palatul National,
in timpul implementarii
Festivalului-Concurs International
al Talentelor Lumii „Micul Print”,
editia XVII.

In poze:

poeta Renata Verejanu si presedintele Mihai Ghimpu,
academicienii Mihai Cimpoi si Ion Dediu,
alte personalitari,
5 iulie 2010,
Resedinta Presedintelui R.Moldova