Renata Verejanu, CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata Verejanu

(n. c.Verejeni, raionul Ocnița) este o poetă română din Republica Moldova. Activitatea sa literară profesională a început odată cu prezentarea manuscrisului primei cărți Până la dragoste la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova (conform legilor editoriale la acel timp) și susținerea concursului de creație, apoi a examenelor de admitere la Institutul de Literatură Maxim Gorki (Moscova) (1974). Considerată cu un pas înaintea acelui timp (Ion Ciocanu), îndată după apariţia primei cărţi (1979), regimul totalitar şi lingăii acelui regim stopează editarea mulţimii de cărți prezentate de poetă (1980-1982) la editură (unica! a statului). Dar a fost imposibil să marginalizezi un poet de valoarea Renatei Verejanu. Deşi în manuale nu era inclus numele și din creația poetei „disidente în propria țară”, Renata Verejanu un sfert de veac a implementat sute de proiecte de nivel local, național și internațional pentru copii, adolescențí și tineret din Republica Moldova, cât și din România, Ucraina, Polonia, Bulgaria, Belarus, Georgia, Turcia, Armenia, Slovenia, Cehia, Slovacia, Italia, Germania, Federația Rusă, Egipt, Argentina, Peru, Coreea de Sud, SUA etc. Din 2006 Renata Verejanu a editat peste 50 de cărți (poezii, cronici, interviuri, cugetări, eseuri, opinii, pledoarii apărute de-a lungul vieții în reviste și ziare, unde activa un redactor mai curajos), precum și cărți scrise după proclamarea independenţei Moldovei.

Biografie

Renata Verejanu n. com.Verejeni, Raionul Ocnița, din 1966 domiciliată în Chișinău, Republica Moldova, poet, eseist, jurnalist, editor, ambasador popular, promotor al Societății Civile, luptător pentru renașterea națională și drepturile omului, promotorul Mișcării UNESCO și a politicilor Consiliului Europei.

Studii

În 1966 a absolvit școala medie din Verejeni, obținând medalia de argint pentru rezultate excelente la învățătură. În 1970, absolvă Facultatea de Inginerie Economică a Institutului Politehnic din Chișinău, (azi, Academia de Studii Economice din R. Moldova și Universitatea Tehnică din Moldova), fiind invitată să activeze la Ministerul de finanțe. Deoarece ministrul finanțelor nu i-a permis să mai facă niște facultăți, trece cu lucru la Ministerul Ameliorărilor și Gospodăriei Apelor, unde va activa în calitate de revizor superior 11 ani. În perioada 1974-1980 studiază la Institutul de Literatură Maxim Gorki din Moscova, în seminarul profesorului Vladimir Gusev. Lucrarea de teză este chiar manuscrisul de poeme, Do liubvi (Până la dragoste) care va apărea la Editura Molodaia Gvardia din Moscova, carte cu care în 1983 (anul când s-a născut fiul) va obține Premiul literar unional Maxim Gorki. În perioada 1998-2002 este doctorand la Facultatea de Litere a Universității din București. În perioada 2000-2013 participă la diferite training-uri, reuniuni, conferințe, congrese, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în calitate de lider de ONG cu statut participativ.

Carieră

Carieră literară

Debutul literar îl face pe când era elevă, în presa locală cu poezii și proză scurtă. În presa republicană debutează în 1966, ziarele Tinerimea Moldovei, Cultura, Învățământul public, Chișinăul de seară, Literatura și Arta (pe timpul lui Victor Teleucă) …revistele Moldova, Femeia Moldovei, Columna (condusă de Victor Dumbrăveanu)… fiind edițiile care au susținut apariția poemelor scrise nu întocmai după cerințele acelui timp. În anii de studii la Institutul de Literatură ”M.Gorki” din Moscova este invitată în componența unei delegații unionale și va face o călătorie de creație la Baikal. Face cunoștință și este apreciată de mari personalitți ale sec. XX, cum ar fi: Andrei Voznesenschi, Ion Druță, Evghenii Evtușenco, Otar Chiladze… Este recunoscută ca o poetă de mare perspectivă și este invitată să publice din creația sa în ziare și reviste unionale importante, cum ar fi: Drujba Harodov (Дружбa Народов), Literaturnaia Gazeta(Литературная газета), Comsomoliscaia Pravda (Комсомольскaя Правда), Smena. În timp ce editarea cărților este stopată, poetul Renata Verejanu e prezent în mass-media scrisă şi audio-vizuală din republică și Uniune cu poeziile, eseurile, cronicile și interviurile sale. În această perioadă poemele îi sunt traduse și apar în peste 20 de limbi ale lumii, cu un tiraj de sute de mii de exemplare.

 
Cea de-a doua carte în limba română a poetei este de fapt un volum antologic ”Ofranda omeniei”,(1989), volum ce se constituie din cinci manuscrise (Virgula amendată, Vânzătorul vârstelor, Inventarierea simțurilor, Oameni dragi, Fără erou însemnat), prezentate la editură în 1980-1982. Cartea a fost un eveniment în literatura română de la Chişinău. Acest eveniment în cariera literară poeta l-a acceptat ca pe un mandat ce i-a permis să intre îndrăzneț în rândul scriitorilor apreciați de publicul larg. Peste ani poeta avea să recunoască: am ştiut că sunt un bun poet al „generația dintre secole”, subînțelegând „generația de pe baricadele renașterii”, care își permitea la începutul anilor ’80 a secolului trecut să scrie: De mi-ați lipi geamul tot cu bancnote de o mie/ Și mi-ați așterne covoare la scară când ies -/ Adevărul în sângele meu niciodată nu întârzie,/Cu lacrima lui – și surâd, și gândesc… /. Mai târziu, după o activitate de peste patru decenii, colegii recunosc în Literatura şi Arta: „Cu Renata Verejanu, noi, șaptezeciștii literaturii basarabene, devenim o generație completă.”

În acea perioadă doar editura statului avea dreptul să editeze cărțile unui scriitor (poet, prozator, dramaturg, eseist etc.) și, în cazul în care nu erai acceptat de putere – nu puteai fi inclus în planul editorial, deci, nu aveai posibilitate să te editezi. În cazul Renatei Verejanu cititorul nu a simțit lipsa cărților poetei pe parcursul a câtorva decenii, deoarece poeta era prinsă în vâltoarea procesului literar, organiza Serate literare, întâlniri în licee, colegii, facultăți, își recita poemele la importante evenimentele literar-culturale, şi avea un bun tiraj al volumul Ofranda omeniei, care era mai mult decât scrieri alese. În 2006, an de cotitură în ce privește apariția editorială a operei Renatei Verejanu, Editura ”Universul” editează nouă cărți în trei volume deja în colecția ”Ofrandă omeniei”, cu care poeta a participat în același an la Târgul Internațional de Carte ”Gaudeamus”, de la București, fiind invitată de Comisia Națională a României pentru UNESCO. Familiarizată cu activitatea editorială (în anii 1992-2015 fiind editorul Revistei Micul Prinț și a Ziarului ”Copiii Europei”), în lupta inegală cu turnătorul său, poeta decide şi editează în perioada 2006-2015 peste 50 de cărți de poeme, maxime și cugetări, interviuri, eseuri, pledoarii, opinii în limba română, rusă, engleză (manuscrise adunate în câțiva saci, vor fi editate pe cont propriu). Începând cu anul 2007, anual va participa la diferite Saloane Internațional de Carte, unde va obține premii importante.

Cu prilejul Zilei de naștere, Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei organizează la 22 octombrie 2012 Confrerința științificăPoeta Renata Verejanu, promotoarea valorilor naționale în cultura și în procesul educațional al tinerei generații”. R.V. este autorul, scenaristul, regizorul și producătorul a unui şir enorm de evenimente culturale de excepție, multe devenite o tradiție (Lecția deschisă: EU AM DREPTUL, la care participă mii de persoane și unde răsună poeziile poetei etc.)

La 1 martie 2014, Academia Europeană a Societății Civile, în parteneriat cu Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei, Primăria mun.Chișinău și Asociația Națională a Oamenilor de Creație din Moldova a lansat Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu, care a reunit mari personalităţi şi tinere talente de pe diferite meridiane, oferind 101 premii. În prezent Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu este o frumoasă tradiție care se implementează an de an. În 1915 lansează alte câteva volume de poezii, dar, și primele șase volume de OPERE ALESE.

În România numele poetei se face cunoscut îndată după revoluţie (1989-1991), când a avut un șir de întâlniri cu cititorii din localitățile jud.Buzău, Iași, Brașov. În 1991 are o întâlnire deosebită la București, organizată de scriitorul Dan Anghelescu, special pentru poeta basarabeană. În 1996 face o călătorie prin cele mai mari orașe din România, lansând cartea Ofranda omeniei (editată în 1993 cu alfabet latin). În perioada 1997-1999 desfășoară la București unul dintre proiectele sale cultural-educaționale: Festivalul-Concurs Internațional al Talentelor Lumii Micul Prinț. În 1999 poeta se bucură de cea de-a doua Serată de Creație la București, la Palatul Cercului Militar Național, la care a participat și Grigore Vieru. Nu și-a folosit niciodată relațiile și nu și-a împins opera poetică. Peste 10 ani, în 2009 la București îi apare cartea de poeme ”101 poeme de Renata Verejanu”. După evenimentele de la 7 aprilie 2009 poeme și materiale despre opera și activitatea Renatei Verejanu prezintă publicațiile de limbă română: BOEMA, Luceafărul, Faleze de piatră, Azi, Curierul de Vâlcea, Regatul Cuvântului, Sfera Eonică, Răsunetul (România), ITACA (Irlanda), Clipa (SUA), Antipozi (Australia), PROdiaspora (Gernania), etc. Participă la Zilele Nichita Stănescu (Urziceni, România, 2013), la Festivalul Internațional „Lucian Blaga” (Lancrăm, 2014). În 2013, volumul antologic ”Ofranda omeniei” (cărțile prezentate la editură în 1980, și apărute abia în 1989, cu grafie chirilică) trece Prutul și vede lumina tiparului la ed. TIPO MOLDOVA (Iași, România,430 pagini), în prestigioasa Colecție OPERA OMNIA. Autoarea primește mesaje de felicitare de la scriitori români care trăiesc în SUA, Canada, Irlanda, Franța, România.

Carieră în societatea civilă

Poeta Renata Verejanu este unul dintre puţinii scriitori ieşiţi pe baricade încă prin 1983-1987. În 1988 creează „Cenaclul Grai Matern”, o structură totalmente nouă a Societăţii Civile cu care se va afla pe baricadele renașterii naționale, în lupta pentru drepturile omului și democrație. Cenaclul Grai Matern a fost o „școală a vieții” pentru multe personalități basarabene (şi mişcarea care l-a înaintat pe criticul Mihai Cimpoi candidat în deputaţi la primele alegeri independente). Cenaclul GM este socotit primul proiect social-politic de la care au pornit primele structuri ale societății civile din Republica Moldova, în general, și în special ONG-urile reunite în Rețeaua OMCT. În 2001 Renata Verejanu, poetul şi liderul Socieţăţii Civile, obține cu OMCT statut consultativ, apoi participativ la Consiliul Europei.

În anii 1988-2012 Renata Verejanu a creat ONG-uri locale, naționale și internaționale cu care a implementat peste 100 de proiecte, doar pe muncă de voluntariat. Printre acestea:

Liderii și voluntarii de la aceste ONG-uri, reunite în Rețeaua OMCT, condusă de RenataVerejanu, începând cu 2001 sunt invitați anual și au participat la importante reuniuni, conferințe europene și congrese mondiale, la Adunarea Parlamentară a Consiliul Europei (Strasbourg) și congrese UNESCO (Paris).

Activitate

 • După prima facultate este invitată la Ministerul de Finanțe din R. Moldova (1969-1971). Pentru a face ce-a de-a doua facultate se transferă la Ministerul Ameliorărilor și Gospodăriei Apelor din Moldova (1971-1983). După absolvirea celei de-a doua facultăți dorind să trecă la muncă de creație, se angajează în calitate de cercetător științific superior la Muzeul de Literatură „D. Cantemir” al Uniunii Scriitorilor din Moldova, apoi urmează căutările unui serviciu care să-i satisfacă cerințele sufletești, astfel se angazează redactor șef la Teatrul Etno-Folcloric „Ion Creangă” din Chișinău. În timpul crizei economice Teatrul se desființează, și din aceste clipe începe activitatea în Societatea Civilă.
 • Fondatorul și Președintele Cenaclului „Grai Matern” (1988-2015);
 • Agenția de Presă a Tinerilor Jurnaliști „AMP-Internațional”, fondator, redactor-șef (1991-1995), președinte 1991-2015,
 • Autorul emisiunii TV „Micul Prinț” 1993-1995, 2002;
 • Organizația Mondială a Copiilor Talentați,președinte-fondator,1995, realeasă președinte 2000, 2005, 2010.
 • Federația din Moldova a Asociațiilor, Centrelor și Cluburile UNESCO, președinte-fondator, realeasă președinte 2005, 2010, 2015,
 • Cluburile Consiliului Europei, co-fondator,2001
 • Academia Europeană a Societății Civile, 2003, președinte, realeasă președinte 2008, 2013.
 • Membră a Uniunii Jurnaliștilor din Moldova,
 • Membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1990)

Cărți editate

 • „Până la dragoste”, poeme, ed. Literatura Artistică, 1979;
 • „До любви” (Do liubvi), ed. Molodaia Gvardia, Moscova, 1982;
 • Ofrandă omeniei”,„ ed. Literatura Artistică, 1989;
 • Ofranda omeniei, prima carte cu grafie latină, ed. Universul, 1993;
 • „Stema destinului”, poeme, ed. Universul, 1993;
 •  Stema destinului”, poeme, ed. Universul, 2006;
 • „a Munci, a Iubi, a Trăi”, poeme, ed. Universul, 2006;
 • „Vânzătorul vârstelor”, poeme, ed. Universul, 2006;
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Maxime și cugetări, ed. OMCT, 2008;
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Maxime și cugetări, ed. OMCT,  ediția a II, 2011,
 • În lumea Renatei Verejanu”, Maxime și cugetări, ed. OMCT,  ediția a III, 2016,
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Interviuri, ed. OMCT, 2009; 
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Interviuri, ed. OMCT, ediția a II, 2011,
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Interviuri, ed. OMCT, ediția a III, 2016, (În cartea de interviuri, din colecția ”În lumea Renatei Verejanu”, ediția a III, scriitoarea a adunat interviurile acordate pe parcursul anilor și apărute în diferite publicații, precum și la postul național de radio.)
 • „În lumea Renatei Verejanu”, Societatea Civilă, ed. OMCT, 2011;
 • „Virgula amendată”, poeme, ed. OMCT, 2009,
 • Virgula amendată”, poeme, ed. OMCT, ediția a II, 2011;
 • „Inventarierea simțurilor”, poeme, ed. OMCT, 2010;
 • „Drum spre adevăr”, poeme, ed. OMCT, 2009;
 • „Oameni dragi”, poeme, ed. OMCT, 2009;
 • „Fără erou însemnat”, poeme, ed. OMCT, 2009;
 • ”101 poeme” de Renata Verejanu, ed.Biodova, București, 2009;
 • 101 poeme” de Renata Verejanu, ed.Biodova, București, ediția a II, 2011;
 • „Acest timp al iubirii”, poeme de dragoste, ed. OMCT, 2010;
 • ”Eu am dreptul”, poeme pentru copii, ed.OMCT, 2011,
 • ”Eu am dreptul”, poeme pentru copii, ed.OMCT, ediția a II, 2012;
 • ”Eu am dreptul”, poeme pentru copii, ed.OMCT, ediția a III, 2013,
 • ”Eu am dreptul”, poeme pentru copii, ed.OMCT, ediția a IV, 2014,
 • ”Eu am dreptul”, poeme pentru copii, ed.OMCT, ediția a V, 2015
 • Virgula amendată”, poeme, ed. OMCT,2011,
 • Virgula amendată”, poeme, ed. OMCT, ediția a II, 2013
 • ”Soarele pătrat”, baladă pentru copii, cu desenele autoarei, ed.OMCT, 2011,
 • ”Soarele pătrat”, baladă pentru copii, cu desenele autoarei, ed.OMCT, ediția a II, 2013,
 • ”Soarele pătrat”, baladă pentru copii, cu desenele autoarei, ed.OMCT, ediția a III, 2016,
 • ”Dreptul de mamă”, omagiu mamei și copilului, ed.OMCT, 2011
 • ”La o margine de ieri”, poeme, ed.OMCT, 2012
 • ”На ненависть только себя не потрачу”, poeme traduse în l.rusă, 2012
 • ”Pledoariile Renatei Verejanu”, ed.OMCT, 2012,
 • ”Pledoariile Renatei Verejanu”, ed.OMCT,  ediția a II, 2014
 • ”Pledoariile Renatei Verejanu”, ed.OMCT, ediția a III, 2016,
 • ”Cenaclul Grai Matern”, ed.OMCT,  2012
 • ”Chișinău-București, București-Chișinău”, poeme, ed.OMCT, 2012
 • ”Opinii, despre un secol mizerabil și politicienii săi”, (eseuri), ed.OMCT, 2012
 • „Generația dintre secole” (portret/profil), OMCT, 2012.
 • „In the world of Renata Verejanu, Interviews”,Ch., OMCT, 2012
 • „In the world of Renata Verejanu, Savings and Thinkings”, Ch., OMCT, 2012
 • ”Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare” (opera poetică), 440 pagini, ed.OMCT, 2012,
 • ”Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare” (opera poetică), 440 pagini, ed.OMCT, ediția a II, 2013
 • „Geniul invizibil al literaturii basarabene” (reflecții critice, opinii, cugetări despre creația poetei Renata Verejanu), maretiale de la Conferința științifică dedicată poetei la ziua de naștere), alcătuitor Dan Verejanu). Ch.OMCT. 2012,
 • „Geniul invizibil al literaturii basarabene” (reflecții critice, opinii, cugetări despre creația poetei Renata Verejanu), alcătuitor Dan Verejanu.( Autori: M.Cimpoi, I.Barbu, T.Palladi, P.Rău, C.Partoli, O.Bufnilă, I.Proca, I.Colesnic, A.Dumbrăveanu, L.Grosu, I.Stavschi, V.Ladaniuc, G.Călin, N.Dabija etc.), Ch.OMCT.  ediția a II, 2013
 • „Geniul invizibil al literaturii basarabene” (reflecții critice, opinii, cugetări despre creația poetei Renata Verejanu), alcătuitor Dan Verejanu, Ch.OMCT. ediția a III, complectată, 2016,
 • „Provocați-mă…să devin genială”, (poeme), ed.OMCT, 2012,
 • „Provocați-mă…să devin genială”, (poeme), ed.OMCT, ediția a II, 2014,
 • „Provocați-mă…să devin genială”, (poeme), ed.OMCT,  ediția a III, 2016, 
 • „Metafora nemuririi”(Anul 1991), poeme inedite, ed.OMCT, 2012,
 •  ”Metafora nemuririi”(Anul 1991), poeme inedite, ed.OMCT, ediția a II, 2013
 • ”Ofranda omeniei” (cele cinci cărţi reținute un deceniu și editate la Chișinău în 1989, cu grafie chirilică) este editată la ed. TIPO MOLDOVA (Iași, România, 2013, 430 pagini), în Colecție OPERA OMNIA, 2013, 2014.
 • Biobibliografia „Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu”, (lucrare a Bibliotecii Metropolitane B.P.Hașdeu, Departamentul „Memoria Chișinăului”, Chișinău), 2013, 2014 ed.Foxtrot
 • Antologie (poezie și eseu)/antologia primei ediții a Festivalului Internațional de Poezie – Renata Verejanu, ed.OMCT, 2014.
 • Antologie (poezie și eseu)/antologia ediței a II, a Festivalului Internațional de Poezie – Renata Verejanu, ed.OMCT, 2015.
 • ”Plâng flăcările-n mine”, poeme, OMCT, 2015,
 • ”IUBESC…”, poeme, OMCT, 2015,
 • ”OPERE ALESE”, Volimul I, opera poetică, OMCT, 2015, 444 pagini,
 • ”OPERE ALESE”, Volimul II, opera poetică, OMCT, 2015, 440 pagini,
 • ”OPERE ALESE”, Volimul III, eseuri, pledoarii, interviuri, OMCT, 2015, 440 pagini,
 • ”OPERE ALESE”, Volimul IV, maxime și cugetări, OMCT, 2015, 440 pagini,
 • ”OPERE ALESE”, Volimul V, proză și poezii pentru copii, OMCT, 2015, 440 pagini,
 • ”OPERE ALESE”, Volimul VI, opinii, OMCT, 2015, 440 pagini,

Premii

 • Premiul III la Concursul republican de publicistică (1978),
 • Premiul revistei unionale pentru tineret „SMENA”, Moscova, 1980,
 • Laureată a Premiului Literar Internațional „M.Gorki”, 1983,
 • Diploma Societății Române de Radiodifuziune, 2000,
 • Honorable Diploma, oferita de National Coordinator of ONG/UNICEF Network for Children in Georgia, 2000,
 • Premiul „Omul Anului”, 2001,
 • Honorable Diploma oferită de International Youth Network for Peace and Cooperation JUVENCO, Georgia, 2003,
 • Premiul „Ambasador al Culturii Păcii” oferit de Cluburile Consiliului Europei, 2007,
 • Premiul Salonului Internațional de Carte de la BNM, pentru Revista Micul Prinț si colectia „Ofranda omeniei”, 2007,
 • Premiul Salonului Internaţional de Carte pentru cartea „În lumea Renatei Verejanu”, Maxime și Cugetări, 2009,
 • Diploma Comitetului Național Român pentru Drepturile Copilului, 2009,
 • Diploma Federației Mondiale a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO, 2010,
 • Diploma Federației Europene a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO, 2010, Diploma „Săptămâna ONU”, 2010,
 • Diploma de Excelență cu prilejul Aniversării de 20 de ani ai Revistei „Micul Prinț”, 2012,
 • Premiul Salonului Internațional de Carte de la BNM, pentru cartea ”Acest timp al iubirii”, 2010,
 • Premiu pentru cartea ”În lumea Renatei Verejanu, Interviuri”, 2011,
 • Premiu pentru volumul antologic de poeme „Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare”, 2012,
 • Laureata „Literaturii și Arta” pentru anul 2012, 2013, secțiunea Poezie,
 • Pentru implementarea proiectului „Lecția Deschisă – EU AM DREPTUL” primește Premiul „Omul Anului” 2012 și Diploma comemorativă ”Cenaclul Grai Matern – UN SFERT DE VEAC” (22.12.2013,Teatrul Național Mihai Eminescu”).
 • Volumele de poeme ”Metafora nemuririi” și ”Provocați-mă… să devin genială” au primit Premiul Salonului Internațional de Carte, organizat în 2013 de BNRM, Ministerul Culturii, Ministerul Educației, Ministerul Tineretului din R.Moldova.
 • La 1 martie 2014, Academia Europeană a Societății Civile, în parteneriat cu Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldova, Primăria mun.Chișinău și Asociația Națională a Oamenilor de Creație din Moldova a lansat Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu.
 • Medalia comemorativă „Alexie Mateevici”, mai 2014
 • Diploma Honoris Causa, oferită de Liga Culturală Română și Congresul Mondial al Eminescologilor, pentru proovarea operei lui Eminescu și editarea volumului antologic „Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi”. Ediția a III a Congresului Mondial al Eminescologilor, 4.09.2014
 • „Pentru merite în propagarea valorilor spirituale și morale, contribuție la promovarea tinerelor talente și activitate organizatorică progidioasă”, Renatei Verejanu i s-a conferit în anul 2010, prin decret prezidențíal distincţia „Om emerit al Republicii Moldova.”

Antologii:

 • Prezentă în Calendarul Național din 2009 și 2014,
 • Prezentă în „Mihai Cimpoi, eminescolog și filosof al culturii” (monografie colectivă), Academica, 2014
 • Antologia ”Cetate de cuvinte” (scriitori soroceni), Chișinău, 2011, p. 643 – 647.
 • Prezentă în Lista celor mai importanți basarabeni și Personalitățile Ocniței,
 • Prezentă în „Dicționarul General al Literaturii Române”:[coord.Eugen Simion], edit.de Academia Romana, 7 volume.
 • Prezentă în antologia „Chișinăul în literatură”, Bib.mun.B.P.Hașdeu, Ch.2011,
 • Prezentă în antologia ”O retrospectivă a edițiilor Salonului Internațional de Carte”, editată cu ocazia Aniversării a 180 de ani ai Bibliotecii Naționale a R.Moldova, 2012
 • Prezentă în „Тверской бульвар, 25” cu poemul „Отражение: стихи-монологи”, Moscova, Сов.писатель,1992.
 • Prezentă în „Антологиjа на молдавската литература за деца на македонски и арамански jазик”, trad. Ванга Михаjлова-Штерjова,Scopia,2012
 • Prezentă în Dicționarul Enciclopedic ”Mihai Eminescu” de acad.M.Cimpoi, Chișinău, 2012, 2013, p. 366.
 • Prezentă în volumul ”Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi”, editat cu prilejul Congresului Mondial al Eminescologilor, 2013,
 • Prezentă în antologia ”Limba Noastră Română”, 2013,
 • Prezentă în „Antologie de poezie română contemporană”, peste 1700 pagini, în română, franceză, germană, engleză, ed.TipoMoldova, 2014
 • Prezentă în Enciclopedia ”Femei din Moldova”, 2000

REFERINȚE CRITICE

 • Mihai Cimpoi,”O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia” (1996, 1997, 2011)
 • Mihai Cimpoi, ”Cardiograma lirică a Renatei Verejanu”
 • Melania Cuc, ”Ofranda omeniei”
 • Ioan Barbu, ”Renata Verejanu și trandafirii ei de foc”
 • Petre Rău, ”Acest timp al iubirii”
 • Tudor Palladi, ”OFRANDA CELESTĂ A POEZIEI SAU MAGIA REVELAȚIEI”
 • Ovidiu Bufnilă, „Magia soarelui din fântână sau despre Magia Speranței”
 • Natalia Croitoru, „Geniu invizibil al poeziei române basarabene”
 • Claudia Partole, „Poeta care-și face din viață sărbătoare”
 • Nina Slutu-Suruceanu, „Mandat de Poet”
 • Lidia Grosu,”Respirația moleculei” sau ”ideea de continuitate” în creația Renatei Verejanu
 • Victor Ladaniuc,”Dar supusă nu pot fi”
 • Irina Stavschi ”Ofranda omeniei”
 • Eugen Doga, Omagiu, Sala cu Orgă
 • Veronica Popa, Doar cuvântul, ca un sălbatic vifor obosit

SURSE:


  1. MOMENT POETIC
  2. Academia de Științe a Moldovei
  3. Uniunea Scriitorilor din Moldova
  4. SIMPOZION
  5. Uniunea Scriitorilor, Evenimente
  6. Aniversări. Renata Verejanu
  7. Cultura Azi, Moldova 1, 2012 
  8. Cultura Azi, Moldova 1, 2014
  9. Alt TV, 2012
  10. Alt TV, 2013
  11. Alt TV, 2014, iulie
  12. Alt TV, 2014, septembrie
  13. Euro TV, 2012
  14. Univers Poetic
  15. Versuri clasice
  16. ^ Ocnița

  17. ^ Mihai Cimpoi

  18. ^ T.Palladi

  19. ^ Consiliul Europei

  20. ^ Vladimir Gusev

  21. ^ WOTC

  22. ^ Mihai Cimpoi,

  23. ^ Смена

  24. ^ Ioan Barbu, Renata Verejanu și trandafirii ei de foc

  25. ^ Irina Stavschi, Ofranda omeniei

  26. ^ Literatura si arta, 1.11.2012

  27. ^ Premiu la Salonul Internațional de Carte

  28. ^ Salonul Internațional de Carte

  29. ^ Publika TV

  30. ^ Cultura Azi

  31. ^ Academia de Științe a Moldovei

  32. ^ MAXIME ȘI CUGETĂRI

  33. ^ Lansare de suflet

  34. ^ Balul Micului Prinț

  35. ^ Biblioteca Transilvania

  36. ^ Biblioteca O.Ghibu

  37. ^ Uniunea Scriitorilor

  38. ^ Revista BOEMA

  39. ^ TV Moldova 1

  40. ^ Palatul Cercului Militar Naíonal

  41. ^ Luceafărul

  42. ^ Răsunetul

  43. ^ Curierul de Vâlcea

  44. ^ Boema

  45. ^ FALEZE DE PIATRĂ

  46. ^ Interviu

  47. ^ Cenaclul Grai Matern

  48. ^ Rețeaua OMCT

  49. ^ Statut participativ

  50. ^ Parlamentul R.Moldova

  51. ^ Ministerul Justiției din R.Moldova

  52. ^ AMP-Internațional

  53. ^ Revista „Micul Prinț”

  54. ^ Revista Micul Prinț

  55. ^ Ziarul „Copiii Europei”

  56. ^ Microfonul liber

  57. ^ Concursuri Intenaționale

  58. ^ Talente lansate de Festivalul-Concurs Internațional ”Micul Prinț”

  59. ^ Organizația Mondială a Copiilor Talentați”

  60. ^ FMACCU

  61. ^ Consiliului Europei

  62. ^ Proiecte

  63. ^ Rețeaua OMCT

  64. ^ Bibliografia

  65. ^ Opera Omnia

  66. ^ Omul Anului

  67. ^ Literatura și Arta

  68. ^ Biblioteca B.P.Hașdeu

  69. ^ Personalitățile Ocniței,

  70. ^ Emisiuni Radio

  71. ^ Emisiuni TV

  72. ^ Festival de Poezie

  73. ^ US

  74. ^ Mass-media

  75. ^ Monitorul oficial

  76. ^ „Om Emerit”

  77. ^ Interviuri

  78. ^ Maxime și cugetări

  79. ^ Mihai Cimpoi

  80. ^ Melania Cuc

  81. ^ a b c Cronici

  82. ^ a b c Tudor Palladi

  83. ^ Ovidiu Bufnilă

  84. ^ Claudia Partole

  85. ^ Respirația moleculei

  86. ^ Cronici literare

  87. ^ Eugen Doga

  88. ^ Veronica Popa, Doar cuvântul, ca un sălbatic vifor oboist

  89. Revista BOEMA, 48

  90. Revista BOEMA, 65

  91. Revista BOEMA, 66

  92. Revista BOEMA, 67

  93. Revista SFERA EONICĂ, 2014

  94. Revista REGATUL CUVÂNTULUI, 2014,

  95. Revista SFERA EONICĂ,

  96. Revista REGATUL CUVÂNTULUI, 2015

  97. Revista MICUL PRINŢ, 2012

  98. Revista MICUL PRINŢ, 2013,

  99. Revista MICUL PRINŢ, 2014,
  100. Revista MICUL PRINŢ, 2015
  101. Revista MICUL PRINŢ, 2016
  102. Ziarul COPIII EUROPEI, 2014

  103. Ziarul COPIII EUROPEI, 2015
  104. Ziarul COPIII EUROPEI, 2016


  105. Un material amplu despre viaţa şi activitatea poetei Renata Verejanu găsiţi în Biobibliografia „Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu” (toate bibliotecile din Chişinău).

  Renata Verejanu (n. c.Verejeni, raionul Ocnița) este o poetă română din Republica Moldova. Activitatea sa literară profesională a început odată cu prezentarea manuscrisului primei cărți Până la dragoste la Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova (conform legilor editoriale la acel timp) și susținerea concursului de creație, apoi a examenelor de admitere la prestigiosul Institut de Literatură Maxim Gorki (Moscova) (1974). Considerată cu un pas înaintea acelui timp (Ion Ciocanu), îndată după apariţia primei cărţi (1979), regimul totalitar şi lingăii acelui regim stopează editarea mulţimii de cărți prezentate de poetă în manuscrise (1980-1982) la editură (unica! a statului). Dar a fost imposibil să marginalizezi un poet de valoarea Renatei Verejanu. Deşi în manuale nu era inclus numele și din creația poetei „disidente în propria țară”, Renata Verejanu un sfert de veac a implementat sute de proiecte de nivel local, național și internațional pentru copii, adolescențí și tineret din Republica Moldova, cât și din România, Ucraina, Polonia, Bulgaria, Belarus, Georgia, Turcia, Armenia, Slovenia, Cehia, Slovacia, Italia, Germania, Federația Rusă, Egipt, Argentina, Peru, Coreea de Sud, SUA etc. Din 2006 Renata Verejanu a editat peste 30 de cărți (poezii, cronici, interviuri, cugetări, eseuri, opinii, pledoarii apărute de-a lungul vieții în reviste și ziare, unde activa un redactor mai curajos), precum și cărți scrise după proclamarea independenţei Moldovei.

  Biografie

  Renata Verejanu n. com.Verejeni, Raionul Ocnița, din 1966 domiciliată în Chișinău, Republica Moldova, poet, eseist, jurnalist, editor, ambasador popular, promotor al Societății Civile, luptător pentru renașterea națională și drepturile omului, promotorul Mișcării UNESCO și a politicilor Consiliului Europei.

  Studii

  În 1966 a absolvit școala medie din Verejeni, obținând medalia de argint pentru rezultate excelente la învățătură. În 1970, absolvă Facultatea de Inginerie Economică a Institutului Politehnic din Chișinău, (azi, Academia de Studii Economice din R. Moldova și Universitatea Tehnică din Moldova), fiind invitată să activeze la Ministerul de finanțe. În perioada 1974-1980 studiază la Institutul de Literatură Maxim Gorki din Moscova, în seminarul profesorului Vladimir Gusev. Lucrarea de teză este chiar manuscrisul de poeme, Do liubvi (Până la dragoste) care va apărea la Editura Molodaia Gvardia din Moscova, carte cu care în 1983 (anul când s-a născut fiul) va obține Premiul literar unional Maxim Gorki. În perioada 1998-2002 este doctorand la Facultatea de Litere a Universității din București. În perioada 2000-2013 participă la diferite training-uri, reuniuni, conferințe, congrese, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în calitate de lider de ONG cu statut participativ.

  Carieră

  Carieră literară

  Debutul literar îl face pe când era elevă, în presa locală cu poezii și proză scurtă. În presa republicană debutează în 1966, ziarele Tinerimea Moldovei, Cultura, Învățământul public, Chișinăul de seară, Literatura și Arta (pe timpul lui Victor Teleucă) …revistele Moldova, Femeia Moldovei, Columna (condusă de Victor Dumbrăveanu)… fiind edițiile care au susținut apariția poemelor scrise nu întocmai după cerințele acelui timp. În anii de studii la Institutul de Literatură ”M.Gorki” din Moscova este invitată în componența unei delegații unionale și va face o călătorie de creație la Baikal. Face cunoștință și este apreciată de mari personalitți ale sec. XX, cum ar fi: Andrei Voznesenschi, Ion Druță, Evghenii Evtușenco, Otar Chiladze… Este recunoscută ca o poetă de mare perspectivă și este invitată să publice din creația sa în ziare și reviste unionale importante, cum ar fi: Drujba Harodov (Дружбa Народов), Literaturnaia Gazeta(Литературная газета), Comsomoliscaia Pravda (Комсомольскaя Правда), Smena. În timp ce editarea cărților este stopată, poetul e prezent în mass-media scrisă şi audio-vizuală din republică și Uniune cu poeziile, eseurile, cronicile și interviurile sale. În această perioadă poemele îi sunt traduse și apar în peste 20 de limbi ale lumii (engleză, franceză, spaniolă, chineză, arabă, germană, rusă, italiană etc.)  cu un tiraj de sute de mii de exemplare.

  Cea de-a doua carte în limba română a poetei este de fapt un volum antologic, ”Ofranda omeniei” (1989), care se constituie din cinci manuscrise (Virgula amendată, Vânzătorul vârstelor, Inventarierea simțurilor, Oameni dragi, Fără erou însemnat), prezentate la editură în 1980-1982. Cartea a fost un eveniment în literatura română de la Chişinău şi nu doar. Acest eveniment în cariera literară poeta l-a acceptat ca pe un mandat ce i-a permis să intre îndrăzneț în rândul scriitorilor apreciați de publicul larg. Peste ani poeta avea să recunoască: am ştiut că sunt unul din cei mai buni poeţi al “generației dintre secole”, subînțelegând „generația de pe baricadele renașterii”, care își permitea la începutul anilor ’80 a secolului trecut să scrie: De mi-ați lipi geamul tot cu bancnote de o mie/ Și mi-ați așterne covoare la scară când ies -/ Adevărul în sângele meu niciodată nu întârzie,/Cu lacrima lui – și surâd, și gândesc… /. Mai târziu, după o activitate literară de peste patru decenii, colegii recunosc în Literatura şi Arta: “Cu Renata Verejanu, noi, șaptezeciștii literaturii basarabene, devenim o generație completă.”

  În acea perioadă doar editura statului avea dreptul să editeze cărțile unui scriitor (poet, prozator, dramaturg, eseist etc.) și, în cazul în care nu erai acceptat de putere – nu puteai fi inclus în planul editorial, deci, nu aveai posibilitate să te editezi. În cazul Renatei Verejanu cititorul nu a simțit lipsa cărților poetei pe parcursul a câtorva decenii, deoarece poeta era prinsă în vâltoarea procesului literar, organiza Serate literare, întâlniri în licee, colegii, facultăți, își recita poemele la importante evenimentele literar-culturale. E apreciată şi se împrieteneşte cu Liviu Damian, Anatol Ciocanu, Anatol Codru, Grigore Vieru, Dumitru Matchovschi, Leonida Lari (fiindu-i colegei sale şi persoana de încredere în campania electorală).

  În 2006, an de cotitură în ce privește apariția editorială a operei R.Verejanu, Editura ”Universul” editează nouă cărți în trei volume deja în colecția ”Ofrandă omeniei”, cu care poeta a participat în același an la Târgul Internațional de Carte ”Gaudeamus”, de la București, fiind invitată de Comisia Națională a României pentru UNESCO. Familiarizată cu activitatea editorială (în anii 1992-2014 a editat Revista Micul Prinț și Ziarul ”Copiii Europei”), poeta ia şi locul editorului care, sub egida Academiei Europene a Societăţii Civile, în perioada 2009-2014 editează peste 30 de cărți de poeme, maxime și cugetări, interviuri, eseuri, pledoarii, opinii în limba română, rusă, engleză (cărțile editate în perioada 1990-2014 sunt editate pe cont propriu). Începând cu anul 2007, anual va participa la diferite Saloane Internațional de Carte, unde va obține premii importante. Cu prilejul Zilei de naștere, Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei organizează la 22 octombrie 2012 Confrerința științificăPoeta Renata Verejanu, promotoarea valorilor naționale în cultura și în procesul educațional al tinerei generații”. Reuşita Conferinţei ştiinţifice a Renatei Verejanu i-a provocat pe mulţi colegi să-şi sărbătorească aniversările printr-o Conferinţă ştiinţifică. Renata Verejanu este autorul, scenaristul, regizorul și producătorul a unui şir enorm de evenimente culturale de excepție, multe devenite o tradiție, precum Lecția deschisă: EU AM DREPTUL, (la care participă mii de persoane și unde răsună poeziile poetei etc.)

  La 1 martie 2014, Academia Europeană a Societății Civile, în parteneriat cu Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei, Primăria mun.Chișinău și Asociația Națională a Oamenilor de Creație din Moldova a lansat Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu, care a reunit mari personalităţi şi tinere talente de pe diferite meridiane, oferind 101 premii.

  În România numele poetei se face cunoscut îndată după revoluţie (1989-1991), când a avut un șir de întâlniri cu cititorii din localitățile jud.Buzău, Iași, Brașov. În 1991 are o întâlnire deosebită la București, organizată de scriitorul Dan Anghelescu, special pentru poeta basarabeană. În 1996 face o călătorie prin cele mai mari orașe din România, lansând cartea Ofranda omeniei (editată în 1993 cu alfabet latin). În perioada 1997-1999 desfășoară la București unul dintre proiectele sale cultural-educaționale: Festivalul-Concurs Internațional al Talentelor Lumii Micul Prinț. În 1999 poeta se bucură de cea de-a doua Serată de Creație la București, la Palatul Cercului Militar Național, la care a participat și Grigore Vieru. În 2009 la București îi apare cartea de poeme ”101 poeme de Renata Verejanu”, în colecția ”Ideal”. După evenimentele de la 7 aprilie 2009 poeme și materiale despre opera și activitatea Renatei Verejanu prezintă publicațiile de limbă română: BOEMA, Luceafărul, Faleze de piatră, Azi, Curierul de Vâlcea, Răsunetul (România), ITACA (Irlanda), Clipa (SUA), Antipozi (Australia) etc. Participă la Zilele Nichita Stănescu (Urziceni, România, 2013), la Festivalul Internațional “Lucian Blaga” (Lancrăm, 2014). În 2013, volumul antologic ”Ofranda omeniei” (cărțile prezentate la editură în 1980, și apărute abia în 1989, cu grafie chirilică) trece Prutul și vede lumina tiparului la ed. TIPO MOLDOVA (Iași, România,430 pagini), în prestigioasa Colecție OPERA OMNIA. Autoarea primește mesaje de felicitare de la scriitori români care trăiesc în SUA, Canada, Irlanda, Franța, România.

  Carieră în societatea civilă

  Poeta Renata Verejanu este unul dintre puţinii scriitori ieşiţi pe baricade încă prin 1983-1987. În 1988 creează „Cenaclul Grai Matern”, o structură totalmente nouă a Societăţii Civile cu care se va afla pe baricadele renașterii naționale, în lupta pentru drepturile omului și democrație. Cenaclul Grai Matern a fost o „școală a vieții” pentru multe personalități basarabene (şi mişcarea care l-a înaintat pe criticul Mihai Cimpoi candidat în deputaţi la primele alegeri independente). Cenaclul Grai Matern este socotit primul proiect social-politic de la care au pornit primele structuri ale societății civile din Republica Moldova, în general, și în special ONG-urile reunite în Rețeaua OMCT. În 2001 Renata Verejanu, poetul şi liderul Socieţăţii Civile, obține cu OMCT statut consultativ, apoi participativ la Consiliul Europei.

  În anii 1988-2012 Renata Verejanu a creat ONG-uri locale, naționale și internaționale cu care a implementat peste 100 de proiecte, doar pe muncă de voluntariat. Printre acestea:

  • Agenția de Presă a Tinerilor Jurnaliști AMP-Internațional, fondată odată cu proclamarea independenței R.Moldova,1991. Un an mai târziu, fondează o revistă de cultură română pentru copii, gestionată de copii, editată doar cu suportul copiilor: „Micul Prinț”, premiată la Salonul Internațional de Carte. În timp de criză, când revista apărea tot mai rar, poeta și jurnalista înregistrează la Ministerul Justiției al Republicii Moldova Ziarul „Copiii Europei”, cea dea treia structură mass-media pentru copii și tineret. În august 1997, primul număr al Ziarului a fost lansat la Năvodari, România. Au fost prezenți la lansarea noului ziar elevi și profesori din Albania, Iugoslavia, Bulgaria, Ucraina, R.Moldova, diferite județe ale României, dar şi preşedintele ţării.
  • Primele proiecte ale Revistei Micul Prinț au fost: „Microfonul liber”…și independent, lansat în 1993, ce activează și în prezent și, dialogul intercultural: „Festivalul-Concurs Internațional al Talentelor Lumii Micul Prinț”, prin care, în perioada 1993-2014 au fost descoperite, promovate și ocrotite peste 55 mii de tinere talente din diferite țări ale lumii.
  • Prima Conferință Europeană a Junilor Jurnașiști (1995-2014), este reuniunea copiilor jurnaliși, realizată în parteneriat cu Compania Teleradio-Moldova. Aceste proiecte au stat la temelia creerii în 1995 a Organizației Mondiale a Copiilor Talentați, primul ONG internațional cu cartierul general la Chișinău. Au urmat un șir de noi proiecte, cum ar fi:
  • Eu vorbesc în limba ta, Tu vorbești în limba mea,1999-2014,
  • Federația din Moldova a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO, 2000-2014,
  • Cluburile Consiliului Europei, 2001-2014,
  • Academia Europeană a Societății Civile, 2003-2014,
  • Conferința Transfrontalieră a Tinerilor, 2004-2014,
  • Marșul Voluntarilor pentru Pace, 2007,
  • Marșul Voluntarilor pentru Drepturile Omului, 2008,
  • Săptămâna ONU, 2010-2013,
  • Balul Micului Prinț, 2010-2014
  • Lecția deschisă ”Eu am dreptul”, desfășurată la Palatul Național împreună cu câteva sute de copii și câteva mii de spectatori, 2011-2014.

  Liderii și voluntarii de la aceste ONG-uri, reunite în Rețeaua OMCT, condusă de poeta Renata Verejanu, începând cu 2001 sunt invitați anual și au participat la importante reuniuni, conferințe europene și congrese mondiale, la Adunarea Parlamentară a Consiliul Europei,(Strasbourg) și congrese UNESCO (Paris).

  Activitate

  • După prima facultate este invitată la Ministerul de Finanțe din R. Moldova (1969-1971). Pentru a face ce-a  de-a doua facultate se transferă la Ministerul Ameliorărilor și Gospodăriei Apelor din Moldova (1971-1983). După absolvirea celei de-a doua facultăți dorind să trecă la muncă de creație, se angajează în calitate de cercetător științific superior la Muzeul de Literatură „D. Cantemir” al Uniunii Scriitorilor din Moldova, apoi urmează căutările unui serviciu care să-i satisfacă cerințele sufletești, astfel se angazează redactor șef la Teatrul Etno-Folcloric „Ion Creangă” din Chișinău. În timpul crizei economice Teatrul se desființează, și din aceste clipe începe activitatea în Societatea Civilă.
  • Fondatorul și Președintele Cenaclului „Grai Matern” (1988-2014);
  • Agenția de Presă a Tinerilor Jurnaliști “AMP-Internațional”, fondator, redactor-șef (1991-1995), președinte 1991-2014,
  • Autorul emisiunii TV „Micul Prinț” 1993-1995, 2002;
  • Organizația Mondială a Copiilor Talentați,președinte-fondator,1995, realeasă președinte 2000,2005,2010.
  • Federația din Moldova a Asociațiilor, Centrelor și Cluburile UNESCO, președinte-fondator,realeasă președinte 2005, 2010,
  • Cluburile Consiliului Europei, co-fondator,2001
  • Academia Europeană a Societății Civile, 2003, președinte, realeasă președinte 2007,2012.
  • Membră a Uniunii Jurnaliștilor din Moldova,
  • Membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova

  Cărți editate

  • „Până la dragoste”, poeme, ed. Literatura Artistică, 1979;
  • „До любви” (Do liubvi), ed. Molodaia Gvardia, Moscova, 1982;
  • Ofrandă omeniei”,„ ed. Literatura Artistică, 1989;
  • Ofranda omeniei, prima carte cu grafie latină, ed. Universul, 1993;
  • „Stema destinului”, poeme, ed. Universul, 1993; 2006;
  • „a Munci, a Iubi, a Trăi”, poeme, ed. Universul, 2006;
  • „Vânzătorul vârstelor”, poeme, ed. Universul, 2006;
  • „În lumea Renatei Verejanu”, Maxime și cugetări, ed. OMCT, 2008; 2011
  • „În lumea Renatei Verejanu”, Interviuri, ed. OMCT, 2009; 2011 (În cartea de interviuri, din colecția ”În lumea Renatei Verejanu”, editată la OMCT, Chișinău, în 2009 și reeditată în 2011, scriitoarea a adunat interviurile acordate pe parcursul anilor și apărute în diferite publicații, precum și la postul național de radio.)
  • „În lumea Renatei Verejanu”, Societatea Civilă, ed. OMCT, 2011;
  • „Virgula amendată”, poeme, ed. OMCT, 2009, 2011;
  • „Inventarierea simțurilor”, poeme, ed. OMCT, 2010;
  • „Drum spre adevăr”, poeme, ed. OMCT, 2009;
  • „Oameni dragi”, poeme, ed. OMCT, 2009;
  • „Fără erou însemnat”, poeme, ed. OMCT, 2009;
  • ”101 poeme” de Renata Verejanu, ed.Biodova, București, 2009; 2011;
  • „Acest timp al iubirii”, poeme de dragoste, ed. OMCT, 2010;
  • ”Eu am dreptul”, poeme pentru copii, OMCT, 2011, 2012;
  • ”Cadoul florii”, nuvelă pentru copii, OMCT, 2011, 2013
  • ”Soarele pătrat”, baladă pentru copii, desenele autoarei, OMCT, 2011, 2013
  • ”Dreptul de mamă”, omagiu mamei și copilului, OMCT, 2011
  • ”La o margine de ieri”, poeme, OMCT, 2012
  • ”На ненависть только себя не потрачу”, poeme traduse în l.rusă, 2012
  • ”Pledoariile Renatei Verejanu”, OMCT, 2012, 2014
  • ”Cenaclul Grai Matern”, OMCT,2012
  • ”Chișinău-București, București-Chișinău”, poeme, OMCT, 2012
  • ”Opinii, despre un secol mizerabil și politicienii săi”, (eseuri), OMCT, 2012
  • “Generația dintre secole” (portret/profil), OMCT, 2012.
  • “In the world of Renata Verejanu, Interviews”,, OMCT, 2012
  • “In the world of Renata Verejanu, Savings and Thinkings”, , OMCT, 2012
  • ”Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare” (opera poetică), 440 pagini, OMCT, 2012, 2013
  • “Geniul invizibil al literaturii basarabene” (reflecții critice, opinii, cugetări despre creația poetei Renata Verejanu), alcătuitor Dan Verejanu.( Autori: M.Cimpoi, I.Barbu, T.Palladi, P.Rău, C.Partoli, O.Bufnilă, I.Proca, I.Colesnic, A.Dumbrăveanu, L.Grosu, I.Stavschi, V.Ladaniuc, G.Călin, N.Dabija etc.), OMCT. 2012, 2013
  • “Provocați-mă…să devin genială”, (poeme), OMCT, 2012, 2013
  • “Metafora nemuririi”(Anul 1991), poeme inedite, OMCT, 2012, 2013
  • ”Ofranda omeniei” (cele cinci cărţi reținute un deceniu și editate la Chișinău în 1989, cu grafie chirilică) este editată la ed. TIPO MOLDOVA (Iași, România, 2013, 430 pagini), în Colecție OPERA OMNIA, 2013, 2014.
  • Biobibliografia “Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu”, (lucrare a Bibliotecii Metropolitane B.P.Hașdeu, Departamentul “Memoria Chișinăului”, Chișinău), 2013, 2014 ed.Foxtrot
  • Antologie (poezie și eseu)/antologia primei ediții a Festivalului Internațional de Poezie – Renata Verejanu, OMCT, 2014.

  Premii

  • Premiul III la Concursul republican de publicistică (1978),
  • Premiul revistei unionale pentru tineret „SMENA”, Moscova, 1980,
  • Laureată a Premiului Literar Internațional „M.Gorki”, 1983,
  • Diploma Societății Române de Radiodifuziune, 2000,
  • Honorable Diploma, oferita de National Coordinator of ONG/UNICEF Network for Children in Georgia, 2000,
  • Premiul „Omul Anului”, 2001,
  • Honorable Diploma oferită de International Youth Network for Peace and Cooperation JUVENCO, Georgia, 2003,
  • Premiul „Ambasador al Culturii Păcii” oferit de Cluburile Consiliului Europei, 2007,
  • Premiul Salonului Internațional de Carte de la BNM, pentru Revista Micul Prinț si colectia „Ofranda omeniei”, 2007,
  • Premiul Salonului Internaţional de Carte pentru cartea „În lumea Renatei Verejanu”, Maxime și Cugetări, 2009,
  • Diploma Comitetului Național Român pentru Drepturile Copilului, 2009,
  • Diploma Federației Mondiale a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO, 2010,
  • Diploma Federației Europene a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor UNESCO, 2010, Diploma “Săptămâna ONU”, 2010,
  • Diploma de Excelență cu prilejul Aniversării de 20 de ani ai Revistei “Micul Prinț”, 2012,
  • Premiul Salonului Internațional de Carte de la BNM, pentru cartea ”Acest timp al iubirii”, 2010,
  • Premiu pentru cartea ”În lumea Renatei Verejanu, Interviuri”, 2011,
  • Premiu pentru volumul antologic de poeme “Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare”, 2012,
  • Laureata “Literaturii și Arta” pentru anul 2012, 2013, secțiunea Poezie,
  • Pentru implementarea proiectului “Lecția Deschisă – EU AM DREPTUL” primește Premiul “Omul Anului” 2012 și Diploma comemorativă ”Cenaclul Grai Matern – UN SFERT DE VEAC” (22.12.2013,Teatrul Național Mihai Eminescu”).
  • Volumele de poeme ”Metafora nemuririi” și ”Provocați-mă… să devin genială” au primit Premiul Salonului Internațional de Carte, organizat în 2013 de BNRM, Ministerul Culturii, Ministerul Educației, Ministerul Tineretului din R.Moldova.
  • La 1 martie 2014, Academia Europeană a Societății Civile, în parteneriat cu Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldova, Primăria Chișinău și Asociația Națională a Oamenilor de Creație din Moldova a lansat Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu.
  • Medalia comemorativă “Alexie Mateevici”, mai 2014
  • Diploma Honoris Causa, oferită de Liga Culturală Română și Congresul Mondial al Eminescologilor, pentru proovarea operei lui Eminescu și editarea volumului antologic “Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi”. Ediția a III a Congresului Mondial al Eminescologilor, 4.09.2014
  • „Pentru merite în propagarea valorilor spirituale și morale, contribuție la promovarea tinerelor talente și activitate organizatorică progidioasă”, Renatei Verejanu i s-a conferit în anul 2010, prin decret prezidențíal distincţia „Om emerit al Republicii Moldova.”

  Antologii:

  • Prezentă în Calendarul Național din 2009 și 2014,
  • Prezentă în “Mihai Cimpoi, eminescolog și filosof al culturii” (monografie colectivă), Academica, 2014
  • Antologia ”Cetate de cuvinte” (scriitori soroceni), Chișinău, 2011, p. 643 – 647.
  • Prezentă în Lista celor mai importanți basarabeni și Personalitățile Ocniței,
  • Prezentă în “Dicționarul General al Literaturii Române”:[Eugen Simion], edit.de Academia Romana, 7 volume.
  • Prezentă în antologia “Chișinăul în literatură”, mun.B.P.Hașdeu, Ch.2011,
  • Prezentă în antologia ”O retrospectivă a edițiilor Salonului Internațional de Carte”, editată cu ocazia Aniversării a 180 de ani ai Bibliotecii Naționale a R.Moldova, 2012
  • Prezentă în “Тверской бульвар, 25″ cu poemul “Отражение: стихи-монологи”, Moscova, Сов.писатель,1992.
  • Prezentă în “Антологиjа на молдавската литература за деца на македонски и арамански jазик”, trad. Ванга Михаjлова-Штерjова,Scopia,2012
  • Prezentă în Dicționarul Enciclopedic ”Mihai Eminescu” de acad.M.Cimpoi, Chișinău, 2012, 2013, p. 366.
  • Prezentă în volumul ”Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi”, editat cu prilejul Congresului Mondial al Eminescologilor, 2013,
  • Prezentă în antologia ”Limba Noastră Română”, 2013,
  • Prezentă în “Antologie de poezie română contemporană”, peste 1700 pagini, în română, franceză, germană, engleză, ed.TipoMoldova, 2014
  • Prezentă în Enciclopedia ”Femei din Moldova”, 2000

  Cărți online, emisiuni radio şi TV

  • În lumea Renatei Verejanu, Interviuri
  • În lumea Renatei Verejanu, Maxime și cugetări
  • Prezentă în emisiuni radio și TV:
  • Cultura Azi, Moldova 1, 2012
  • Cultura Azi, Moldova 1, 2014
  • Alt TV, 2012
  • Alt TV, 2013
  • Alt TV, 2014, iulie
  • Alt TV, 2014, septembrie
  • Euro TV, 2012
  • Euro TV, 2011
  • Univers Poetic
  • Referințe critice
  • Mihai Cimpoi,”O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia” (1996, 1997, 2011)
  • Mihai Cimpoi, ”Cardiograma lirică a Renatei Verejanu”
  • Melania Cuc, ”Ofranda omeniei”
  • Ioan Barbu, ”Renata Verejanu și trandafirii ei de foc”
  • Petre Rău, ”Acest timp al iubirii”
  • Tudor Palladi, ”OFRANDA CELESTĂ A POEZIEI SAU MAGIA REVELAȚIEI”
  • Ovidiu Bufnilă, “Magia soarelui din fântână sau despre Magia Speranței”
  • Natalia Croitoru, “Geniu invizibil al poeziei române basarabene”
  • Claudia Partole, “Poeta care-și face din viață sărbătoare”
  • Nina Slutu-Suruceanu, “Mandat de Poet”
  • Lidia Grosu,”Respirația moleculei” sau ”ideea de continuitate” în creația Renatei Verejanu
  • Victor Ladaniuc,”Dar supusă nu pot fi”
  • Irina Stavschi ”Ofranda omeniei”
  • Eugen Doga, Omagiu, Sala cu Orgă
  • Veronica Popa, Doar cuvântul, ca un sălbatic vifor obosit

  Referințe

  1. ^ Vocea Basarabiei
  2. ^ Ocnița
  3. ^ Mihai Cimpoi
  4. ^ Palladi
  5. ^ Consiliul Europei
  6. ^ Vladimir Gusev
  7. ^ WOTC
  8. ^ Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, IV, 2011
  9. ^ Смена
  10. ^ Ioan Barbu, Renata Verejanu și trandafirii ei de foc
  11. ^ Irina Stavschi, Ofranda omeniei
  12. ^ Literatura si arta, 1.11.2012
  13. ^ Premiu la Salonul Internațional de Carte
  14. ^ Salonul Internațional de Carte
  15. ^ Publika TV
  16. ^ Cultura Azi
  17. ^ Academia de Științe a Moldovei
  18. ^ Triunghi
  19. ^ Lansare de suflet
  20. ^ Balul Micului Prinț
  21. ^ Biblioteca Transilvania
  22. ^ Biblioteca O.Ghibu
  23. ^ Uniunea Scriitorilor
  24. ^ Revista BOEMA
  25. ^ TV Moldova 1
  26. ^ Palatul Cercului Militar Naíonal
  27. ^ Luceafărul
  28. ^ Răsunetul
  29. ^ Curierul de Vâlcea
  30. ^ Boema
  31. ^ FALEZE DE PIATRĂ
  32. ^ Interviu
  33. ^ Cenaclul Grai Matern
  34. ^ Rețeaua OMCT
  35. ^ Statut participativ
  36. ^ Parlamentul R.Moldova
  37. ^ Ministerul Justiției din R.Moldova
  38. ^ AMP-Internațional
  39. ^ Revista „Micul Prinț”
  40. ^ Revista Micul Prinț
  41. ^ Ziarul „Copiii Europei”
  42. ^ Microfonul liber
  43. ^ Concursuri Intenaționale
  44. ^ Talente lansate de Festivalul-Concurs Internațional ”Micul Prinț”
  45. ^ Organizația Mondială a Copiilor Talentați”
  46. ^ FMACCU
  47. ^ Consiliului Europei
  48. ^ Proiecte
  49. ^ Rețeaua OMCT
  50. ^ Bibliografia
  51. ^ Opera Omnia
  52. ^ Omul Anului
  53. ^ Literatura și Arta
  54. ^ Biblioteca B.P.Hașdeu
  55. ^ Personalitățile Ocniței,
  56. ^ Emisiuni Radio
  57. ^ Emisiuni TV
  58. ^ Festival de Poezie
  59. ^ US
  60. ^ Mass-media
  61. ^ Monitorul oficial
  62. ^ “Om Emerit”
  63. ^ Interviuri
  64. ^ Maxime și cugetări
  65. ^ Mihai Cimpoi
  66. ^ Melania Cuc
  67. ^ a b c Cronici
  68. ^ a b c Tudor Palladi
  69. ^ Ovidiu Bufnilă
  70. ^ Claudia Partole
  71. ^ Respirația moleculei
  72. ^ Cronici literare
  73. ^ Eugen Doga
  74. ^ Veronica Popa, Doar cuvântul, ca un sălbatic vifor obosit

  Cronicar

  Reclame

  Lasă un răspuns

  Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

  Logo WordPress.com

  Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

  Fotografie Google+

  Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

  Poză Twitter

  Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

  Fotografie Facebook

  Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

  w

  Conectare la %s