Poetul cu metafora-n flăcări – Renata Verejanu

Verejanu Renata[1]

Două cărți de excepție au închis perioada în care poeta Renata Verejanu a luptat cu sistemul vremelnic și lingăiii acelui sistem, (a scris mult și n-a fost publicată aproape că deloc, până poetul a devenit editorul propriilor cărți, și în anii 2009-2012 a editat peste 30 de cărți în română, rusă, engleză): – volumul antologic OFRANDA OMENIEI, una din cele mai importante cărți din cea de-a doua jumătate a secolului XX, care la finele lui 2013 a trecut cu demnitate Prutul și a văzut lumina tiparului la editura TipoMoldova, și biobibliografia ”Poetul cu metafora-n flăcări – Renata Verejanu”,  editată de Biblioteca municipală B.P.Hașdeu (prin colaboratoarele de la biblioteca Transilvania)… Aceste cărți au încununat Anul Renata Verejanu, pe când Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu lansează Deceniul Renata Verejanu (sau poate chiar Secolul Renata Verejanu).

Fan-Club ”Renata Verejanu”

Reclame

Festival Internațional de Poezie

Academia Europeană a Societății Civile, în parteneriat cu Institutul de Filologie al AȘM,  Primăria mun.Chișinău, Asociația Națională a Oamenilor de Creație din Moldova

a lansat la 1 martie 2014

Festivalul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu

Festivalul Internațional de Poezie se adresează tuturor îndrăgostiților de poezie, indiferent de vârstă, naționalitate, țara de reședință, limba vorbită, religie etc. Doritorii de a participa la prima ediție (instituțiile de învățământ, biblioteci, centre de cultură etc.) fac demers către organizatori.

               Fiecare persoană poate participa în cel mult 2 secțiuni:

1. Poezie proprie – autori care nu sunt membrii ai US participă cu câte 3 texte, creaţii personale nepublicate (în format electronic sau hârtie) până la data participării în concurs.

2. Eseu critic – participă elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori, jurnaliști, cercetători care prezintă 2 pagini (format A4, Times New Roman, 12) de analiză a creației Renata Verejanu, (sau a unor texte aparte), eseu nepublicat (în format electronic sau hârtie) până la acea dată,

3. Recital de poezie din creația poetei Renatei Verejanu, declamatorii recită un poem  (o pledoarie etc.) maximum 3 minute.
4. Compozitori – prezintă cântece pe versuri de Renata Verejanu, lucrarea poate fi în limba pe care o posedă interpretul/compozitorul.

Jurizarea se va efectua pe categoriile de vârstă:

Categoria I – … până la 14 ani,

Categoria  II – 15-25 ani,

Categoria III – peste 25 ani…

Participanții cu viza de reședință în altă țară decât Republica Moldova expediază o cerere de înscriere la adresa de E-mail: festivaldepoezierv@gmail.com

Cei care se vor înscrie la secțiunea compozitori vor evolua direct în etapa finală.

Poeziile și eseurile celora care vor intra în final vor fi editate în volum antologic. 

Festivalul va oferi câte trei premii pentru fiecare secțiune și Trofeul Festivalului.

Premii speciale vor primi profesorii/îndrumătorii elevilor, studenților etc.

In perioada iunie-august, organizatorii vor publica Antologia ce va cuprinde textele laureaţilor.
Cartea va fi promovată în cadrul Salonului Internațional de Carte, la alte evenimente importante, organizate de Academia Europeană a Societății Civile și partenerii săi.

Informații la: http://festivalnationalrv.blogspot.com

Echipa ”Fan-Club Renata Verejanu”