Ecouri de la Bucureşti

Despre poeta Renata Verejanu
în „Anul Renata Verejanu”

La propunerea Academiei Europene a Societății Civile din Basarabia Românească, Centrul Academic Eminescu a inaugurat în 16 Ianuarie 2017 ineditul și generosul proiect literar, cultural, artistic și patriotic „Anul Renata Verejanu”, anunțat de către Elena Dabija, reputata Doamnă Director al Centrului Eminescu, în cadrul evenimentului dedicat lansării primului roman al trilogiei „Geniul invizibil”, reprezentând a cincizecea carte a inegalabilei scriitoare basarabene Renata Verejanu, despre care, distinsa amfitrioană, a postulat:„Creând permanent evenimente de o rară frumusețe, poeta s-a creat pe sine, a demonstrat că e o personalitate cu caracter, cu demnitate, cu dragoste față de neam și țară”.
Fiind o scriitoare incomodă regimului totalitar, aflată în consemnul aparatului represiv proletcultist, a reușit să publice, după cartea de debut reţinută până-n 1979, următoarele cinci manuscrise văzând lumina tiparului abia 1989, în timp ce autoarea publica intens nu doar în limba română, ci și în engleză și rusă, debordând de forță creatoare și inspirație mai ales după 2007. După ce s-a implicat activ în manifestările de renaștere a conștiinței naționale sub egida Cenaclului „Grai Matern” şi a contribuit la înveşnicirea unor evenimente ca „Limba Noastră Română”, din 2014 își internaționalizează notorietatea fiind protagonista proiectului transfrontalier Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu, un proiect de larg răsunet în continuarea sărbători limbii şi o fină punte de trecere către Congresul Mondial al Eminescologilor al academicianului Mihai Cimpoi. Doar și publicând cele trei antologii de mare întindere și valoare – Ofranda omeniei, Eu am știut să fac din viața mea o sărbătoare și Poetul Dintre Milenii – și organizând an de an festivalul internațional căruia i-a consacrat propriul nume de excelență, Renata Verejanu este percepută drept cea mai performantă personalitate contemporană din spațiul basarabean și un ambasador inegalabil al românismului cultural în lume.
Notorietatea și recunoașterea unanimă a personalității Renatei Verejanu, în calitatea de poet, prozator, eseist, scenarist, romancier, regizor, jurnalist, moderator de emisiuni, organizator de festivaluri și concursuri și, nu în ultimul rând, de expert și militant civic, o plasează pe prolifica scriitoare și gânditoare în areopagul valorilor autentice românești și universale de la sfârșitul mileniului doi și începutul mileniului trei, prin activitatea publicistică de mare valoare, descrisă plastic și sintetic drept o „ploaie de cărți”, de către acad. Mihai Cimpoi, autorul unui sugestiv și expresiv portret scriitoricesc și civic al Renatei Verejanu, „poetă atât de angajată în luptele noastre politice, culturale, dar și în luptele sufletești” și care „nu poate să accepte condiția de învinsă”, remarcând „spiritul justițiar al poetei”, dar și„meritul deosebit de a cultiva formula poeziei de inspirație socială și națională…”


Continuă lectura

Reclame

Geniul creator și un stat pe nume Moldova

Renata Verejanu

Renata Verejanu

Renata Verejanu

Renata Verejanu

Renata Verejanu

Anul 2015…
Lupta continuă…
Grupările mafiote ajunse la putere fură ultimele miliarde de euro de la popotul pătimit…
Poeta Renata Verejanu e pe baricade – vorbește în fața celor 50 de mii de compatrioți…
E unica dintre scriitori… majoritatea aciuați pe lângă partidele de la putere…
Omul de cultură Renata Verejanu cu fiul și o mână de voluntari implementează proiectele sale inedite, devenite tradiții – totul pe muncă de voluntariat…
Dar nu mai lasă Poetul în umbra liderului Societății Civile…
E un tot întreg…
După toate evenimentele grandioase încheie anul cu
Balul Micului Prinț și LECȚIILE DESCHISE: EU AM DREPTUL…
LA MULȚI ANI, DISTINSĂ DOAMNĂ…
VĂ ADMIRĂM, ȘI MULȚUMIM DOMNULUI
CĂ TRĂIM ÎN VEACUL RENATEI VEREJANU…

 

Din Spectacolul de 3 ore, câteva secvenţe priviţi la TV Moldova 1 

FAN CLUB

O lucrare foarte originală

 

 

 

 

 


La Vernisajul de la Salonul Brâncuşi, 

artiştii plastici ai Grupului celor şapte, 

au prezentat câteva lucrări 

cu chipul a renumiţi scriitori. 

 Expoziţia se va afla la Sala Brâncuşi 

până la finele lunii august 2015.În poze: 

Poze la lucrarea artistului plastic Ion Chitoroagă

dedicată poetei Renata Verejanu.

FAN CLUB

Acest timp al iubirii – timpul Renatei Verejanu

Anume în cartea Acest timp al iubirii Renata Verejanu manifestă în scris o blândete demnă de invidiat, folosind limbajul suprem al poeziei ca să ne uimească cu rafinamentul său artistic și reușind să ne emotioneze într-un fel anume. Scriitura sa nu ridică probleme și nu naște provocări, dimpotriva, aș zice că inspiră o oarecare reflexivitate a liniștii care, pe alocuri, ne induce un mod de a ne revizui și examina gândurile. (Cartea editată pe cont propriu Acest timp al iubirii Ch., OMCT, 2011).

Citindu-i versurile scestui frumos timp al iubirii, pe parcus ele încep să te atragă ca un magnet, așa încât nu-ți mai vine să întrerupi lectura. Cu tentacule impresionante într-o robustă obște a moldovenilor, tentată ea însăși relativ la supunere în veșnicia statorniciei temporale, poeta este grăitor autentică și precis aduce satisfacție cititorului obișnuit cu versul său purtând adesea inserții de miraculos văzut de aproape, vers pentru care nu simți deloc nevoia de decriptare ci doar invitația de a te lăsa purtat într-o binemeritată savoare a emoției.

Pentru că timpul va fi cel care îi va lua totul, poeta îi dăruiește totul, fără să ezite, într-un fel de simfonie divină a unei inimi copleșite de dragoste și armonie. De aceea, forța cuvintelor folosite de autoare într-o așezare măiastră în vers cultivă credința, bunătatea, iubirea, omenia și apropierea de oameni, adică valori morale care îi ating sufletul cu blândețea anevoioasă a devenirii. O lume care, până la urmă, într-o stare de calm mioritc, în simplitatea dar și în complexitatea ei, este plină de farmec și gingășie. O suavitate care rezultă din asumarea unei lumi sensibile și un discurs în deplin acord cu lumea invocată. Discurs care se dovedește cu atât mai concludent, cu cât nu se sacrifică versul de dragul unei rime.

Pe drumul întortocheat al creației, precum cristalizarea unei frumoase dantelării, cu un scris cuminte și plin de profundă sensibilitate, Renata Verejanu ni se înfățișează și se rostuieste cu o convingătoare vocație de poet.

Petre Rău, România

Poetul fără de gaşcă

După Paştele Blajinilor
am meditat mai multe nopţi
asupra faptelor persoanelor
care, posibil că m-au iubit,
şi poate că m-au şi înţeles,
sau poate că nu m-au înţeles,
dar am meditat şi asupra unor fapte ale mele
care au plăcut sau poate că nu au plăcut
oamenilor pe care
eu i-am iubit mult,
sau poate că doar i-am stimat,
sau poate că nu i-am înţeles…
Am meditat mai multe zile şi nopţi
asupra faptelor contemporanilor mei –
de faptele unora – mă întristez,
de faptele altora – chiar ma îngrozesc,
de faptele a tot mai puţini contemporani – mă bucur,
şi faptele câtorva oameni – le admir…

Azi, de Ziua Europei,
eu am meditat cum şi cine
desfăşoară şi sărbătoreşte
Ziua Europei în Moldova…

Seara, după ce am revenit de la
Serata de creaţie a unui confrate de condei,
am scris cartea
un poet fără gaşcă şi Ziua Europei…
pe care o voi edita
în săptămâna aceasta
chiar dacă vreţi voi sau nu vreţi…

poetul fără de gaşcă